Митко Михайлов Михайлов

Митко Михайлов Михайлов

Областен управител

Митко Михайлов Михайлов

+359 (02) 92 65 103

oblast@sf.government.bg

Митко Михайлов Михайлов

Областен управител


Назначение: Решение на Министерски съвет на Република България от 26 Май 2021г. 

Образование:
1980г. - Математическа гимназия, гр. Добрич
1981г. - НШЗО Христо Ботев
1986г. - ВИИ „Карл Маркс”, гр. София, Магистър по макроикономика
2008г. - УНСС, гр. София, Право – юрист с ограничена правоспособност

 

Квалификация:
1997г. - Курс по ISO 9000, Разработване и внедряване
1999г. - Курс по ISO 9000, Вътрешен одит
2003г. - Политика, законодателство и практика на ЕС за Осигуряване на безопасност и здраве при работа
2003г. - Курс по кризисен мениджмънт ASTP 123/IV CRISMAN
2005г. - Курс по Система за категоризация на туристически обекти

Награди:
Златен медал – Пловдивски панаир 1994 год.

Професионален опит:
1986г. - ПЖК „Родопа” гр. Добрич, Икономист
1989г. - СП „Млечна промишленост” гр. Добрич, Началник отдел
1990г. - „Интереко” ООД гр. Добрич, Изпълнителен директор
1999г. - „Балканфарма холдинг” АД гр.София, Административен директор и Q. A. Manager
2001г. - Министерство на финансите, Директор на дирекция
2002г. - „Летище Варна” ЕАД гр. Варна, Изпълнителен директор
2004г. - Държавна агенция по туризъм, Главен секретар
2007г. - Държавна агенция по горите, Съветник на председателя
2014г. - Министерство на младежта и спорта, Директор дирекция „Спортна инфраструктура и управление на държавното участие”
2015г. - Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Заместник-председател
2017г. - Мапекс АД, Съветник към Борда на Директорите

Живка Любомирова Такева-Първанова

Живка Любомирова Такева-Първанова

Заместник областен управител

Живка Любомирова Такева-Първанова

+359 (02) 92 65 165

j.takeva@sf.government.bg

Живка Любомирова Такева-Първанова

Заместник областен управител


Назначение: Заповед № КВ-388 от 14.09.2009 г. на министър-председателя на Република България.

Дата и място на раждане: 08.01.1977 г. в гр. София.

Образование:
Висше - магистър „Стопанско управление“, Лесотехнически университет, гр. София.
Втора магистратура по специалност "Национална сигурност: Духовенство и Лидерство", Университет по библиотекознание и информационни технологии, София.
Трета магистратура – специалност „Право на Европейския съюз“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Допълнителни специализации: сертификат "Укрепване на капацитета на регионалните и местни власти за усвояване на средства от структурните и кохезионни фондове на Европейския съюз".

 

Кариера:

За времето от 12.05.2013 г. до 20.06.2013 г. и от 13.09.2016 г. до 08.02.2017 г. временно е изпълнявала длъжността областен управител на област София;
2008 г. – главен експерт в дирекция „Култура“, Столична община;
2001 г. – 2008 г. – учител по икономика и изпълняващ длъжността заместник директор  в Частно средно образователно училище „Дорис Тенеди“, гр. София.

Езици:
Английски език, Руски език

Цветелин Николов Софрониев

Цветелин Николов Софрониев

Заместник областен управител

Цветелин Николов Софрониев

02/9265 181

oblast@sf.government.bg

Цветелин Николов Софрониев

Заместник областен управител


Дата на раждане: 1969 г.

Образование:Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“, специализация „Международно право и международни отношения“. Средното си образование е завършил в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, София.

Кариера:Професионалният му опит е придобит на експертни и ръководни позиции на всички нива на администрацията – районно, общинско, областно, централна изпълнителна власт и независим надзорен орган. Осъществявал процесуално представителство във всички инстанционни фази на съдебния процес.

Семеен с две деца.

Димитър Цветанов Иванов

Димитър Цветанов Иванов

Заместник областен управител

Димитър Цветанов Иванов

02/9265 181

oblast@sf.government.bg

Димитър Цветанов Иванов

Заместник областен управител


Дата на раждане: 1969 г.

Образование:
Магистър по специалност „Стопанско управление“ от УНСС и магистър от НСА.

Кариера:
Професионалният си опит придобива в системата на МО и в икономическия отдел на МВР, а от 2008г. на мениджърски позиции в корпоративния сектор – БТК АД и Петрол АД.

Семеен с едно дете.