Създадена организация за повишаване интензитета на дейностите от страна на българската администрация.
19.03.2022

Създадена организация за повишаване интензитета на дейностите от страна на българската администрация.

След отправената на 25 януари 2022 г. покана за присъединяването на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е създадена организация за повишаване интензитета на дейностите от страна на българската администрация. Една част от тези дейности целят осигуряване на комуникационно покритие на процеса по присъединяването на страната към ОИСР.