Решение на областния управител за пряко възлагане на обществен превоз на пътници по линия София-Петърч
04.01.2022

Решение на областния управител за пряко възлагане на обществен превоз на пътници по линия София-Петърч

С Решение ОА 23-19/04.01.2022 г. на областния управител се разрешава на Кмета на Столична община да предприеме спешна мярка за пряко възлагане на обществен превоз на пътници по автобусна линия София-Петърч от Републиканската транспортна схема