Проведени консултации относно състава на районните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

 

На 14.05.2021г. от 11,00 часа в заседателната зала на областната администрация на област София, на основание чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 5 - НС от 12.05.2021г. на ЦИК, бяха проведени консултации за определяне на съставите на 23-та, 24-та и 25-та районни избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Присъстваха представители на парламентарно представените партии и коалиции. За резултата от проведените консултации се състави протокол, подписан от всички участници в тях.

На проведените консултации се постигна съгласие за състава на 23-та, 24-та и 25-та РИК. На основание чл. 60, ал. 7 от ИК и т.5 от решение № 5 - НС от 12.05.2021г. на ЦИК, предложенията за състава на комисиите, направени от представителите на партиите и коалициите, заедно с необходимите документи са изпратени на Централната избирателна комисия.

 

-------------

 

Провеждане на консултации относно състава на районните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

 

На основание Указ № 130 от 10.05.2021г. на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на11юли2021г.(обн.ДВ бр. 39от 12.05.2021г.), Решениена Централната избирателна комисия № 5-НС/12.05.2021г.  относно провеждането на консултации  за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им и чл.60, ал.1 от Изборния кодекс, Областният управител на област София насрочва консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции в 45-тото Народно събрание, за определяне състава на 23-та 24-та и 25-та Районни избирателни комисии. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.

Консултациите ще се проведат на 14.05.2021г. от 11,00 часа на адрес: гр.София, район „Триадица“, ул.“Алабин“ № 22, етаж 6, конферентна зала на Областна администрация на област София.