Иван  Кючуков

Иван Кючуков

Областен управител

Иван  Кючуков

+35929265103

oblast@sf.goverment.bg

Иван Кючуков

Областен управител


Назначение: Решение на Министерски съвет на Република България от 12 януари 2022г. 

Машинен инженер с дългогодишен опит в частния сектор в сферата на автосервизното и следпродажбеното обслужване.

Вяра Тодева

Вяра Тодева

Заместник областен управител

Вяра Тодева

+359 2 9265114

oblast@sf.government.bg

Вяра Тодева

Заместник областен управител


Образование:

Магистър по Право, ВСУ “Черноризец Храбър”, Придобита юридическа правоспособност

Магистър по маркетинг и мениджмънт, УНСС

Квалификация по бизнес и финанси, The Collage of North West – London

 

Кариера:

Агенция по вписванията - заместник изпълнителен директор

Държавна агенция “Електронно управление” –  директор на дирекция “Обществени

поръчки”

Министерство на здравеопазването – директор на дирекция „Административно и

информационно обслужване”

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново – председател на съвета на

директорите

Държавна агенция по туризъм – директор на дирекция “Финансова-

административно правна дейност и човешки ресурси”

Цветелин Софрониев

Цветелин Софрониев

Заместник областен управител

Цветелин Софрониев

+35929265102

oblast@sf.govenment.bg

Цветелин Софрониев

Заместник областен управител


Дата на раждане: 1969 г.

Образование:
Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“, специализация „Международно право и международни отношения“. Средното си образование е завършил в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, София.

Кариера:
Професионалният му опит е придобит на експертни и ръководни позиции на всички нива на администрацията – районно, общинско, областно, централна изпълнителна власт и независим надзорен орган. Осъществявал процесуално представителство във всички инстанционни фази на съдебния процес.

Семеен с две деца.