Област София (град) дава много възможности за качествено образование.

Тук са ситуирани водещи висши учебни заведения - Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университет за национално и световно стопанство (УНСС), Нов български университет, Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Технически университет, Университет по библиотечни и информационни технологии, Медицински университет,  Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Национална художествена академия, Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и др.