София област е най-населената област на територията на България.

Броят на жителите е към края на 2018 г. е 1 269 384, по данни на Националния статистически институт.