София област е най-развитият  икономически район в България – една шеста от производството в страната е концентрирано в столицата, която привлича над половината от преките чуждестранни инвестиции.

В София работят над 700 000 души. Те допринасят за 40% от икономиката на страната.  Основните икономически сектори са индустрията, преработващата промишленост, строителството, преработващата промишленост и услугите.