Регионална програма за заетост на област София за 2022 г.

Областната администрация на област София стартира процедура по разработване на Регионална програма з ...

Обявление

Процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект &bd ...

Създадена организация за повишаване интензитета на дейностите от страна на българската администрация.

След отправената на 25 януари 2022 г. покана за присъединяването на Република България към Организац ...

АКТУАЛНИ МЕРКИ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19

Писмо до Областния управител на София-град  г-н Николай Пехливанов по отношение на актуалните м ...

София бе домакин на изложбата „Нематериалното културно наследство на Словения“

На 20 ноември 2018 г., по време на официална церемония в Градската градина, бе открита изложбата &bd ...